Exposolidos

De l’1 al 3 de febrer 2022 arriba Exposólidos, Polusólidos i Expofluidos a Fira de Cornellà

PosterExposólidos2022El recinte firal de Cornellà reuneix de l’1 al 3 de febrer 2022 a un mateix espai a la desena edició del Saló Internacional de la Tecnologia i el Processament de Sòlids (Exposólidos), al 3er. Saló de la Tecnologia per a la Captació i Filtració (Polusólidos) i a la primera edició del Saló Internacional de la Tecnologia per al Procés de Fluids (Expofluidos). Es tracta de la primera vegada que s’unifiquen aquests esdeveniments realitzant-se de forma simultània a Fira de Cornellà i al recinte La Farga de l’Hospitalet sent considerat pels professionals l’esdeveniment industrial més útil i més ben valorat.

La fira Exposólidos és l’antecedent. En els seus deu anys d’història ha evolucionat cap a un esdeveniment integral que dóna respostes tecnològiques a qualsevol procés industrial de qualsevol sector. Aquesta evolució ha motivat la necessària creació de Polusólidos i Expofluidos. L’objectiu d’aquest ambiciós projecte és oferir als visitants una resposta integral a totes les seves necessitats tecnològiques en els seus processos industrials, ja sigui en l’ús de sòlids, el de fluids o en el de captar i filtrar qualsevol contaminant que es produeixi durant els processos .

Durant aquests tres dies es donarà a conèixer en els dos recintes firals la tecnologia que fa possible processos industrials no contaminants i sostenibles en un moment en què s’albiren grans canvis en els processos productius, on sonen termes com ‘indústria 5.0’, implementació de la robòtica en tots els àmbits de producció, ús del big data en la indústria, emissions zero, ús d’energia neta, productes mediambientalment sostenibles, etc.

Les principals marques mundials ja han confirmat la seva participació garantint la qualitat de l’oferta en tot el procés industrial.