Fira de Cornellà acull una nova edició d’Ad Bosch, exclusiu per a professionals de recanvis d’automòbils

    Del 16 al 18 de maig arriba una nova edició d’Ad Bosch, un esdeveniment exclusiu per a professionals dedicat al sector del recanvi de l’automòbil i maquinària.

    AD Bosch és un grup d’empreses que operen a les comarques de Girona i Barcelona des de l’any 1970. Disposa d’una xarxa de 26 punts de venda i un equip humà altament qualificat, que ofereixen una gran diversitat de productes i donen serveis especialitzats als sectors de l’automoció i la indústria, en aquest àmbit territorial. La seves activitats es centren bàsicament en la distribució de recanvi per a l’automòbil i el vehicle industrial; la venda de maquinària pel taller i estacions de rentat, amb el seu corresponent servei de posvenda; la distribució de lubricants i productes químics; els subministraments industrials i un ampli ventall d’activitats complementàries de servei pels seus clients, tals com formació, tutoria i informació tècnica, disseny d’instal·lacions o suport informàtic.

    Està integrada en el grup AD PARTS, que aglutina 28 empreses a Espanya i Portugal i que alhora, forma part de AD Internacional amb una presència a 31 països d’Europa.